The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

กงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น #ต้อนรับคณะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรม

กงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น #ต้อนรับคณะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรม

🇻🇳 🤝 🇹🇭กงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น #ต้อนรับคณะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรม ประชุมหารือและนำเสนอแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการค้าระหว่างสองประเทศ 

คณะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ คุณวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) เข้าพบสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือและนำเสนองานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรม BEYOND FOOD EXPO 2022 แก่ คุณ ชู ดึ๊ก หยุง และ คุณ เหงี้ยน หง็อก เหียบ พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนามเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2022 ณ ศูนย์ประชุมฯ #ไคซ์ จังหวัดขอนแก่น 

#กงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ตอบรับและพร้อมให้ความร่วมมือการจัดงาน BEYOND FOOD EXPO อย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

__________ 

𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 𝗙𝗢𝗢𝗗 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟮 

#งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง 

15-17 ธันวาคม 2565 

Tel. 093 794 4644 

Email. [email protected] 

#อาหารเวียดนาม #อาหารไทย #นวัตกรรมอาหาร 

#foodfair #foodexpo #foodtrade 

#EconomicCorridors 

#BeyondFoodExpo