The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

กงสุลใหญ่ประเทศจีน (the P.R.C.) ประจำจังหวัดขอนแก่น #ต้อนรับคณะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO เข้าประชุมหารือแนวทางการจัดงานแสดงสินค้าสานสัมพันธ์การค้าระหว่างจีนและไทยผ่านลุ่มแม่น้ำโขง 

กงสุลใหญ่ประเทศจีน (the P.R.C.) ประจำจังหวัดขอนแก่น #ต้อนรับคณะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO เข้าประชุมหารือแนวทางการจัดงานแสดงสินค้าสานสัมพันธ์การค้าระหว่างจีนและไทยผ่านลุ่มแม่น้ำโขง

กงสุลใหญ่ประเทศจีน (the P.R.C.) ประจำจังหวัดขอนแก่น #ต้อนรับคณะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO เข้าประชุมหารือแนวทางการจัดงานแสดงสินค้าสานสัมพันธ์การค้าระหว่างจีนและไทยผ่านลุ่มแม่น้ำโขง 

คณะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO นำโดยคุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ คุณวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) เข้าพบกงสุลใหญ่ประเทศจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น คุณ Liao Junyun ประชุมหารือและนำเสนองานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรม BEYOND FOOD EXPO 2022 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสู่นานาประเทศ 

#กงสุลใหญ่ประเทศจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ตอบรับและพร้อมให้ความร่วมมือการจัดงาน BEYOND FOOD EXPO อย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและไทยในแถบลุ่มแม่น้ำโขงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

__________ 

𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 𝗙𝗢𝗢𝗗 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟮 

#งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง 

15-17 ธันวาคม 2565 

Tel. 093 794 4644 

Email. [email protected] 

#อาหารจีน #อาหารไทย #นวัตกรรมอาหาร 

#foodfair #foodexpo #foodtrade 

#EconomicCorridors 

#BeyondFoodExpo