The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

ศูนย์ประชุมฯไคซ์ ร่วม หอการค้าจังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงาน Beyond Food Expo 2023 ครั้งแรกในภูมิภาคอีสาน

ศูนย์ประชุมฯไคซ์ ร่วม หอการค้าจังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงาน Beyond Food Expo 2023 ครั้งแรกในภูมิภาคอีสาน

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์ประชุมฯไคซ์ ร่วม หอการค้าจังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงาน Beyond Food Expo 2023 ครั้งแรกในภูมิภาคอีสาน หวังดันให้เป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านอาหารและนวัตกรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีบริษัทและแบรนด์ชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหารกว่า 150 ราย ร่วมโชว์สินค้าและนวัตกรรมด้านอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารเพื่อสุขภาพ ขนม เครื่องปรุง เครื่องดื่ม เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ และการบริการต่างๆ อย่างครบวงจร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจากทั่วภูมิภาคกว่า 8,500 ราย

เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร คณะผู้จัดงาน Beyond Food Expo 2023 จึงจัดให้มีการสัมภาษณ์พิเศษที่เชิญผู้ที่คร่ำหวอดในธุรกิจอาหารและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความรู้ในเรื่อง โอกาสทางธุรกิจของอาหารไทยในตลาด GMS ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน-กวางสี) มีประชากรรวมกันกว่า 330 ล้านคน ผู้บริโภคในภูมิภาคนี้กลายเป็นคนเมืองมากขึ้นและมีเวลาน้อยลง จึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกและเตรียมง่ายเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตอาหารไทยสามารถใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง และอาหารกระป๋อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ได้

นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ กล่าวว่า “ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆ ของ GMS ได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้ทำให้ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ เป็นจุดยุทธศาสตร์และเวทีสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงได้ริเริ่มเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ Beyond Food Expo 2023 เป็นครั้งแรกด้วยความสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยภายในงานจะยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพตัวจริง เสวนาให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและธุรกิจ การแข่งขันต่างๆ เป็นต้น เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาด GMS นอกจากนี้ทางศูนย์ประชุมไคซ์ยังวางแผนที่จะจัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นสถานที่ชั้นนำสำหรับการจัดงานระดับนานาชาติในภูมิภาค”

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง“แม็คโคร เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศกลุ่ม GMS หรือ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ เมียนมา กัมพูชา  มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าสนใจ  โดยสินค้าไทยที่วางจำหน่ายในสาขาของแม็คโคร ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง จากผู้ผลิตเอสเอ็มอีของไทย เช่น สาขาในเมียนมา จะเห็นได้ว่า สินค้าประเภท  เส้นหมี่ เครื่องแกง ซอสปรุงรสต่างๆ  เป็นที่นิยมมาก ที่ผ่านมาแม็คโคร ทำหน้าที่เป็นช่องทางที่สำคัญให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย นำสินค้าไปจำหน่ายผ่านสาขาของแม็คโครได้จำนวนไม่น้อย และมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี เราหวังว่า งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านกลุ่มผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร หรือ งาน BEYOND FOOD EXPO 2023  ครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค สู่ระดับนานาชาติได้ โดยแม็คโคร นับเป็นช่องทางจำหน่ายที่สำคัญ ที่จะเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ในการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตอาหาร และเอสเอ็มอี ที่ต้องการเติบโตในภูมิภาค GMS ได้”

นายวิศิษฎ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง “ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีเกษตรกรราว 60% ทำให้ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเกษตรอาหารและเกษตรแปรรูป โดยตั้งแต่ปี 2564-2566 การส่งออกสินค้าอาหารของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหนึ่งมาจากที่นานาประเทศต่างให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าอาหารจากไทยเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ การท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว และการกระจายความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน โดยสินค้าที่เติบโตดี เช่น สินค้าข้าว น้ำตาล ไก่ ผลไม้ และไขมัน ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ ซึ่งตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ อาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา EU27 และตะวันออกกลางนอกจากนี้ตลาด GMS เป็นอีกตลาดที่สำคัญของไทย ซึ่งใน 2 เดือนแรกของปี 2023 ไทยส่งออกไป GMS ที่สัดส่วนตลาดร้อยละ32 เติบโตร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2022 และเป็นตลาดเป้าหมายในการส่งออกปี 2023 โดยไทยและประเทศพันธมิตรได้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีวิสัยทัศน์ 2030 ในการพัฒนาอนุภูมิภาค สนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหารและความพยายามในการฟื้นฟูในระยะกลางและระยะยาว ทั้งด้านภาคการเกษตร การขนส่ง สิ่งแวดล้อมและการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นไปตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกและยุทธศาสตร์ของไทยที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืน โดยไทยมีนโยบาย BCG Model ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยกระดับทุกภาคส่วนและปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต”

ปิดท้ายด้วยนายสุริยันต์ วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง กล่าวว่า “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เริ่มมีความสำคัญในเชิงยุทธศาตร์มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อตลาดอาเซียน ไปต่อตลาดเอเชีย และต่อไปยังภูมิภาคอื่น แน่นอนว่าตลาดของจีนเป็นตลาดใหญ่ที่มีความต้องการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารพร้อมทานอย่างมหาศาล และในตอนนี้เส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ระบบอีคอมเมิร์ส และนวัตกรรมของประเทศไทยเจริญขึ้นมาก สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เจริญเติบโตได้”

ในช่วงสุดท้ายนางสาวเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการโครงการ Beyond Food Expo 2023 และนางสาวพรอนงค์ วงษ์นิพนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันประกาศถึงความร่วมมือในการจัดงาน Beyond Food Expo 2023 และงาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo พร้อมกัน เพื่อเสริมทัพให้การจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารนี้ครบวงจรที่สุดเพื่อผู้ประกอบการไท โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น อาคาร 1-3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.beyondfoodexpo.com และ www.foodpackthai.com

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

คุณกัญญ์สิริ แก่นทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดงานแสดงสินค้า บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

โทร 081-135-6886 อีเมล [email protected]