The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

สร้างพันธมิตรใหม่ #คู่ค้าไทย – #กัมพูชา 

สร้างพันธมิตรใหม่ #คู่ค้าไทย – #กัมพูชา

สร้างพันธมิตรใหม่ #คู่ค้าไทย#กัมพูชา 

ทูตพานิชย์แห่งประเทศกัมพูชาประจำประเทศไทย คุณ Heng Sovannarith และประธานสภาการค้าประเทศกัมพูชา คุณ Sothea Sambath ต้อนรับ คณะผู้บริหารโครงการ #BeyondFoodExpo นำโดยคุณวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ประชุมหารือเพื่อสร้างแนวทางทางการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ผลักดันการค้าระหว่างสองประเทศผ่านแพลทฟอร์ม Hosted Buyer Program ในงาน Beyond Food Expo #งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง 

ในการนี้ท่านทูตพานิชย์ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์งานไปยังสมาชิก และประธานสภาการค้าแห่งประเทศกัมพูชาแชร์ไอเดียงาน Food Camp ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารให้ความสนใจเข้าร่วมงาน นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันผลักดันวงการอาหารแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงสู่นานาชาติ 

แล้วพบกันที่งาน BEYOND FOOD EXPO 

สนใจจองพื้นที่เพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจโทร. 093 794 4644 

__________ 

𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 𝗙𝗢𝗢𝗗 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟮 

#งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง 

15-17 ธันวาคม 2565 

ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น 

Tel. 093 794 4644 

Email. [email protected]