The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

หอการค้าขอนแก่นผนึกศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO ดันไทยยืนหนึ่งฟู้ดฮับแห่งลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

หอการค้าขอนแก่นผนึกศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO ดันไทยยืนหนึ่งฟู้ดฮับแห่งลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

หอการค้าขอนแก่นผนึกศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO ดันไทยยืนหนึ่งฟู้ดฮับแห่งลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) พร้อมนำเสนอนวัตกรรมด้านอาหาร แบบครบวงจร ระหว่าง วันที่  15 – 17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จังหวัดขอนแก่น

นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 (บียอนด์ ฟู้ด เอกซ์โปร์) งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาคประจำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS อันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน) นำเสนอสินค้านวัตกรรมด้านอาหาร การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง แบบครบวงจร เพื่อชูศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค สู่ระดับนานาชาติ ผ่านโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจ Hosted Buyer Program ผลักดันภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็น ครัวของโลก คาดการณ์มูลค่าการส่งออกทั้งปี 1.20 ล้านล้านบาท ขยายตัว 9.3% มีปัจจัยบวกจากประเทศคู่ค้าที่ต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเจริญ แก้วสุกใส เผยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการอาหาร 1 แสนโรงงาน ทั้งขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก และสมาชิกในกลุ่มอาหารสภาอุตสาหกรรมฯ  กว่า 400 ราย ประกอบกับบริษัทด้านอาหารระดับโลกที่เข้ามาร่วมลงทุน ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร สร้างรายได้ถึง 20% ของ GDP ของไทย และมองว่าไทยสามารถใช้ความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอาหารนี้ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สร้างความได้เปรียบในวิกฤตอาหารของโลกในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เผยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยขึ้นไปยังลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น การคมนาคมขนส่งโดยเส้นทางรถไฟฟ้ามีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับโอกาสทางการค้า กอรปกับนวัตกรรมใหม่ๆ จากเชฟรุ่นใหม่ อาทิ เชฟไพศาล ผู้รังสรรค์เมนูอาหารอีสานปรับแต่งเมนูจนมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และเชฟคำนางผู้ทำ Gastronomy เกี่ยวกับอาหารอีสานจนมีชื่อเสียงโด่งดัง จนขอนแก่นคึกคักและมีร้านอาหารใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย นี่แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยสามารถนำพาอาหารในแต่ละภาคของไทยสู่ระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ทั้งนี้ เพื่อขยายช่องทางทางการค้า และยกระดับภาคอุตสาหกรรมอาหารในส่วนภูมิภาคให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หอการค้าจังหวัดขอนแก่นจึงผนึกกำลังร่วมกับศูนย์ประชุมฯ ไคซ์  (KICE) จัดงาน #BeyondFoodExpo2022 ขี้นในปีนี้ พร้อมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ผลักดันให้ธุรกิจอาหารในระดับ   อนุภูมิภาค ได้มีโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางในการทำธุรกิจ เพื่อต่อยอดไปสู่ตลาดสากลได้อย่างมีเสถียรภาพ 

นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์)  เผยว่า งาน #BeyondFoodExpo จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่าง วันที่ 15 – 17 ธันวาคม  2565  ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ให้บริการการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น โดยจัดงานภายใต้คอนเซปต์ Food, Feature to Fight เป็นการนำเสนอความหลากหลายของอาหาร (#Food) ผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหารในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (#Feature) ให้สามารถต่อสู้ (#Fight) กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วมุมโลกชะลอตัวลง และขณะนี้สถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายลง ทางหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงร่วมกันผลักดันจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารแบบครบวงจร ในชื่อว่า #BeyondFoodExpo2022 : The Greater Mekong Food Trade Show รวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมออกบูธแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคสู่มหภาค ซึ่งงาน BEYOND FOOD EXPO จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้วยโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจ Hosted Buyer Program ซึ่งจะเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจอาหารของผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงไปสู่นานาชาติ

#BeyondFoodExpo2022 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาคประจำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS) ที่เชื่อมต่อ 6 ประเทศเข้าด้วยกันคือ ไทย ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ จีน-ยูนนาน จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมด 8 กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม (Food Fairs) อันได้แก่ กลุ่มสินค้าทางการเกษตรและออร์แกนิค อาหารโปรตีนจากพืช อาหารทางเลือกใหม่ อาหารฮาลาล อาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเฉพาะถิ่น อาหารแปรรูปและอาหารแห้ง ขนมของหวาน และเครื่องดื่ม, 6 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอาหาร (Food Supplies) อาทิ วัตถุดิบและสารเติมแต่งด้านอาหาร การบรรจุภัณฑ์และฉลาก เครื่องมือสำหรับการแปรรูปอาหาร การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร ระบบห้องรักษาอุณหภูมิ ระบบลำเลียงอาหารและการขนส่ง เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านกลุ่มผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงแบบครบวงจร (Complete Food Supply Chains thru Greater Mekong Sub-region in one show)

โดยบรรยากาศภายในงาน #BeyondFoodExpo2022 จะเป็นไปในรูปแบบของ Food Talks: 5E-Sarn Pentagon: 5E อันได้แก่ Explore, Exclusive, Experience, Engage และ Enjoy เพราะนอกจากการแสดงสินค้าแล้ว งาน #BeyondFoodExpo ยังเป็นเวทีการเจรจาทางธุรกิจ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เข้าถึงนวัตกรรมและข่าวสารใหม่ๆ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคนดังในวงการอาหาร ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถปรับตัวในยุคเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 8,500 ราย เงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) โทร. 093 794 4644

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Facebook: BEYOND FOOD EXPO

Email: [email protected]

#BeyodFoodExpo2022 #KICE #GreaterMekongRegion #FoodFairs #FoodExpo #BusinessOpportunity #FoodSupplyChain #ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติขอนแก่น             #หอการค้าขอนแก่น #อุตสาหกรรมอาหาร #งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม #อาหาร #เครื่องดื่ม                   #นวัตกรรมอาหาร