The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

FOOD PACK WAREHOUSE & LOGISTICS EXPO 2023 และ BEYOND FOOD EXPO 2023 ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน

ขอนแก่น – วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  งาน FOOD PACK WAREHOUSE & LOGISTICS EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจร ผนึกกำลังเสริมความแข็งแกร่งร่วมจัดงานพร้อมกับงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 งานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร โดยงานทั้งสองจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ อาคาร 1 – 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น คาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 150 บริษัทและแบรนด์ พร้อมดึงดูดผู้ซื้อและผู้ประกอบการร่วมชมงานได้รวมกันมากกว่า 8,500 ราย

นายดำริ นามพญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดงาน FOOD PACK WAREHOUSE & LOGISTICS EXPO 2023 กล่าวว่า “งาน FOOD PACK WAREHOUSE & LOGISTICS EXPO 2023 เป็นงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจร  เรามีความคาดหวังที่จะส่งเสริมการเปิดตลาดการค้า ขยายโอกาสการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจ ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรม ภายในงานแสดงสินค้า FOOD PACK WAREHOUSE & LOGISTICS EXPO 2023 มีโซนจัดแสดงสินค้าแบบจัดเต็มถึง 4 โซน ประกอบไปด้วย PROCESSING MACHINE, PACKAGING MACHINE, WAREHOUSE & LOGISTICS, INDUSTRY EQUIPMENT, OEM & NEW BUSINESS OPPORTUNITY โดยภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ และพื้นที่แสดงศักยภาพผู้ประกอบการไทยจากแบรนด์ชั้นนำ”

นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 กล่าวว่า “ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรม ซึ่งมีแผนที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยในปีแรกนี้จะจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Food Feature to Fight” เพื่อนำเสนอความหลากหลายของอาหาร (Food) ผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหารในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Feature) ให้สามารถต่อสู้ (Fight) กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด และสร้างแนวทางในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อหรือวิกฤตอาหารโลกให้กับผู้ประกอบการอาหารให้ยืนหยัดท่ามกลางวิกฤตได้อย่างแข็งแรงและมีศักยภาพ โดยจะมีบริษัทและแบรนด์ชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหารมาร่วมโชว์สินค้าและนวัตกรรมด้านอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารเพื่อสุขภาพ ขนม เครื่องปรุง เครื่องดื่ม เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ พร้อมการบริการต่างๆ อย่างครบวงจร พร้อมกิจกรรมภายในงานอาทิ จับคู่เจรจาธุรกิจ สัมมนา การแข่งขัน การโชว์ทำอาหาร เป็นต้น”

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ผมในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งาน FOOD PACK WAREHOUSE & LOGISTICS EXPO 2023 และ BEYOND FOOD EXPO 2023 จะจัดงานขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นไมซ์ซิตี้ลำดับที่ 5 ของไทย เป็นศูนน์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับสากล สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้อย่างมีมาตราฐาน ดังนั้นการจัดงานแสดงสินค้าทั้งสองงานนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ผู้ประกอบธุรกิจในอีสานซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารจำนวนมาก จะได้พบกับการรวมตัวของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่งแม่น้ำโขงในงานเดียว”

คณะผู้จัดงานทั้ง 2 งานนำโดยนายดำริ นามพญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จึงได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง “งานแสดงสินค้าที่จัดในเวลาเดียวกัน (พร้อมกัน)” เพื่อเติมเต็มให้การจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารนี้ครบวงจรที่สุด มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการนำสินค้า เทคโนโลยี และผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่า มานำเสนอให้แก่ผู้เข้าชมงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม สาธารณะแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศกัมพูชา เป็นต้น

โดยคณะผู้จัดงานมีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถนำเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละฝ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ นำไปสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าการค้า และสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 กันยายน 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ ขอนแก่น ฮอลล์ 1-3 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของงานได้ที่

https://www.facebook.com/FoodPack.Khonkaen, https://thaionlineexhibit.com/ และwww.beyondfoodexpo.com

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo 2023

คุณชยาภรณ์ ศรีสิตานนท์ (อ้อม) เบอร์โทรศัพท์ 088-048-2222 อีเมล [email protected]

งาน Beyond Food Expo 2023

คุณกัญญ์สิริ แก่นทอง (หนิง) เบอร์โทรศัพท์ 081-135-6886 อีเมล [email protected]