The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

BEYOND FOOD PREVIEW 2022

📣 BEYOND FOOD EXPO 2022 will be held as a #Special Workshop & Seminar, exclusive for the top executives from leading companies and organizations of Thailand and GMS countries, in order to drive and forward future of food to sustainability to 2023 together with platform…

💡“BEYOND FOOD PREVIEW 2022” – Future Food, The Game Changer for Sustainable Growth 
(Future Food Workshop Ideation by TasteBud

.
► BEYOND FOOD PREVIEW 2022 is set on 1️⃣7️⃣ December 2022, this #exclusive workshop and ideation is a special #journey to be BEYOND FOOD EXPO 2023 that inviting partners, stakeholders and governors to #experience and #engage with the #new way of seminar in Khon Kaen (The very #FirstLaunch of Ideation Workshop in Khon Kaen), with the ideation of #solutions for #future of #food that created by TASTEBUD LAB and NSTDA based on science and technology.

.
► With the perfect storm of a global #pandemic, climate #crisis, and geopolitical and #economic insecurity has increased pressure to make the global #agro-food system more resilient to disruption. It is the perfect time for us to co-operate together start with the direction and thought that:

🅰️ How can the food industry rise to the occasion and make a positive difference❓

🅱️ What role do food innovations and food production play in building a strong modern food system capable of meeting rising demand for affordable, #sustainable, and nutritious food❓

.
BEYOND FOOD PREVIEW 2022 will #develop a solution for our food’s future based on #science and #technology

“We cannot solve world biggest food problems unless we work #TOGETHER

********************

งาน BEYOND FOOD EXPO 2022 จะจัดขึ้นในรูปแบบ #การสัมมนา เป็นการสัมมนารูปแบบใหม่ที่ไม่เคยจัดมาก่อนใน #ขอนแก่น โดยความร่วมมือจาก TASTEBUD LAB, Future Food Accelerator ‘บัดดี้’ หน่วยงานที่ร่วมสร้างสรรค์อาหารอนาคตยั่งยืน เป็นองค์กรที่ผลักดันด้านอาหารแห่งอนาคตยั่งยืน ซึ่งทำงานร่วมกับนักวิจัย Startup และ SME ด้าน FoodTech / BioTech จัดตั้งกลุ่มภายใต้เครือข่ายที่ชื่อว่า Future Food Network ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 6,000 คน 

.
BEYOND FOOD PREVIEW 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 1️⃣7️⃣ ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (#KICE) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้รูปแบบการ #สัมมนา และการ #เวิร์คช็อป#แนวใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานของ #ภาครัฐ และ #ภาคเอกชน ชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ที่จะได้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมการ #ตกผลึก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย และลิ้มลองอาหารจากอนาคตภายในงานร่วมกัน ซึ่งงานนี้จะเป็นการต่อยอดแนวทางไปสู่งาน BEYOND FOOD EXPO ในปี 2023 อีกด้วย

.
การสัมมนารูปแบบใหม่นี้ ได้รับการ #รับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (#สวทช ) และบริษัท เทสท์บัด จำกัด ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาอาหารที่อยู่บน #หลักการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้องาน
“ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” กับข้อคำถามที่ว่า:

🅰️ อุตสาหกรรมอาหารจะเติบโตขึ้นได้อย่างไร และเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตนี้อย่างไร ❓

🅱️ นวัตกรรมด้านอาหารและการผลิตอาหารมีบทบาทอย่างไร ในการสร้างระบบอาหารสมัยใหม่ที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องของราคา ความยั่งยืน และคุณค่าทางโภชนาการ ❓

มาร่วมกันระดมความคิดและถกประเด็นข้อคำถามเหล่านี้ที่งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ #KICE จังหวัด #ขอนแก่น 

Registration / ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022:
https://bit.ly/BeyondFoodPreview

_______________
𝐁𝐄𝐘𝐎𝐍𝐃 𝐅𝐎𝐎𝐃 𝐄𝐗𝐏𝐎 | The Greater Mekong Food Trade Show
🌐 The international food trade show in the Greater Mekong Sub-region (GMS Countries 🇹🇭🇨🇳🇲🇲🇻🇳🇱🇦🇰🇭) to be no. 1 Food hub of GMS economic corridors in Southeast Asia 
🎯 งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง
🔹 KICE, Khon Kaen, Thailand
📞 +66 93 794 4644
📧 [email protected] 
🌐www.beyondfoodexpo.com

📣 BEYOND FOOD EXPO 2022 will be held as a #Special Workshop & Seminar, exclusive for the top executives from leading companies and organizations of Thailand and GMS countries, in order to drive and forward future of food to sustainability to 2023 together with platform…

💡“BEYOND FOOD PREVIEW 2022” – Future Food, The Game Changer for Sustainable Growth 
(Future Food Workshop Ideation by TasteBud

.
► BEYOND FOOD PREVIEW 2022 is set on 1️⃣7️⃣ December 2022, this #exclusive workshop and ideation is a special #journey to be BEYOND FOOD EXPO 2023 that inviting partners, stakeholders and governors to #experience and #engage with the #new way of seminar in Khon Kaen (The very #FirstLaunch of Ideation Workshop in Khon Kaen), with the ideation of #solutions for #future of #food that created by TASTEBUD LAB and NSTDA based on science and technology.

.
► With the perfect storm of a global #pandemic, climate #crisis, and geopolitical and #economic insecurity has increased pressure to make the global #agro-food system more resilient to disruption. It is the perfect time for us to co-operate together start with the direction and thought that:

🅰️ How can the food industry rise to the occasion and make a positive difference❓

🅱️ What role do food innovations and food production play in building a strong modern food system capable of meeting rising demand for affordable, #sustainable, and nutritious food❓

.
BEYOND FOOD PREVIEW 2022 will #develop a solution for our food’s future based on #science and #technology

“We cannot solve world biggest food problems unless we work #TOGETHER

********************

งาน BEYOND FOOD EXPO 2022 จะจัดขึ้นในรูปแบบ #การสัมมนา เป็นการสัมมนารูปแบบใหม่ที่ไม่เคยจัดมาก่อนใน #ขอนแก่น โดยความร่วมมือจาก TASTEBUD LAB, Future Food Accelerator ‘บัดดี้’ หน่วยงานที่ร่วมสร้างสรรค์อาหารอนาคตยั่งยืน เป็นองค์กรที่ผลักดันด้านอาหารแห่งอนาคตยั่งยืน ซึ่งทำงานร่วมกับนักวิจัย Startup และ SME ด้าน FoodTech / BioTech จัดตั้งกลุ่มภายใต้เครือข่ายที่ชื่อว่า Future Food Network ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 6,000 คน 

.
BEYOND FOOD PREVIEW 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 1️⃣7️⃣ ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (#KICE) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้รูปแบบการ #สัมมนา และการ #เวิร์คช็อป#แนวใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานของ #ภาครัฐ และ #ภาคเอกชน ชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ที่จะได้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมการ #ตกผลึก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย และลิ้มลองอาหารจากอนาคตภายในงานร่วมกัน ซึ่งงานนี้จะเป็นการต่อยอดแนวทางไปสู่งาน BEYOND FOOD EXPO ในปี 2023 อีกด้วย

.
การสัมมนารูปแบบใหม่นี้ ได้รับการ #รับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (#สวทช ) และบริษัท เทสท์บัด จำกัด ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาอาหารที่อยู่บน #หลักการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้องาน
“ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” กับข้อคำถามที่ว่า:

🅰️ อุตสาหกรรมอาหารจะเติบโตขึ้นได้อย่างไร และเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตนี้อย่างไร ❓

🅱️ นวัตกรรมด้านอาหารและการผลิตอาหารมีบทบาทอย่างไร ในการสร้างระบบอาหารสมัยใหม่ที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องของราคา ความยั่งยืน และคุณค่าทางโภชนาการ ❓

มาร่วมกันระดมความคิดและถกประเด็นข้อคำถามเหล่านี้ที่งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ #KICE จังหวัด #ขอนแก่น 

Registration / ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022:
https://bit.ly/BeyondFoodPreview

_______________
𝐁𝐄𝐘𝐎𝐍𝐃 𝐅𝐎𝐎𝐃 𝐄𝐗𝐏𝐎 | The Greater Mekong Food Trade Show
🌐 The international food trade show in the Greater Mekong Sub-region (GMS Countries 🇹🇭🇨🇳🇲🇲🇻🇳🇱🇦🇰🇭) to be no. 1 Food hub of GMS economic corridors in Southeast Asia 
🎯 งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง
🔹 KICE, Khon Kaen, Thailand
📞 +66 93 794 4644
📧 [email protected] 
🌐www.beyondfoodexpo.com